Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.07.2012 07:25 - САЩ, ЦРУ работят срещу свободната енергия и новите технологии и научно-техническия прогрес
Автор: universalnoto Категория: Други   
Прочетен: 2189 Коментари: 0 Гласове:
1ЦРУ и други тайни служби работят срещу нас, срещу свободната енергия и новите технологии.
Русия и Китай съответно службите й се управляват от капиталистическата олигархия в таен заговор с американската капиталистическа олигархия.
Освен това ЦРУ и САЩ са в тесни връзки с Русия, КНР и КНДР.
Срещу нас работят руските, американските, китайските и други тайни служби.
Те преследват който е свободен енергетик и е направил някои нови научни открития, физик откривател направил значителни открития в областа на теоретичната физика, свободната енергия и гравитационните технологии.
А физик откривател направи значителни открития в областа на теоретичната физика, свободната енергия и гравитационните технологии, но на реализацията на откритията пречат капиталистите и империалистите, които са против новите технологии и научно-техническия прогрес.

Олихархията  не иска да намали печалбите си от енергийния си монопол и пречи на научно-техническия прогрес. Te са против прогреса и новите технологии, против научно-техническия прогрес и превръщането на земната цивилизация в космическа - т.е. използването на новите технологии за космически полети.Капиталистите и империалистите са против научно-техническия прогрес, защото искат да имат пълен монопол над енергията и ресурсите. Те са  интелектуално ограничени хора, дегенерати, упадъчни типове, които са против прогреса на цивилизацията, науката и техниката. Те са алчни и се стремят само към власт и богатство, за това сега пречат на прогреса и използването на новите технологии.
Как се създава елита на капиталистическата класа. Каква е неговата природа. Най-голямата лъжа на капиталистическия елит е, че има някакви добри качества. Терминът първоначално натрупване на капитала обхваща всички онези грабежи, измами, далавери, корупция и злоупотреби, с които се създава големия капитал. Това е факт. Началото на всички големи капитали е нечисто.
За натрупване на капитала са нужни качествата алчност, безскрупулност и подлост. Безогледна алчност не подбира средства и не се спира пред нищо. Процесите на първоначално натрупване на капитала у нас са се наблюдавали на Запад преди век два.
Целият капиталистически елит произлиза от алчни, безскрупулни и безмилостни хора. Например лихварския капитал,основа на днешния едър финансов капитал, се е натрупал от безмилостно ограбване на крайно нуждаещи се. Давали им заеми с огромна лихва и отнемали имуществото им. Лихварите изпивали кръвта на народа.
Моралът се формира на базата на осъзнатост. Осъзнаването на моралните принципи и отношения е въпрос на интелект. Само достатъчно висок интелект може да осъзнае нуждата от морала. Защото светът се крепи на морала и неговото спазване. Иначе просто всичко се разрушава и обществото се саморазрушава. Разрушава се и личния свят на човека, отношенията с останалите хора. Само достатъчно високия интелект проумява нуждата от морала и спазването му. Осъзнаването на морала е недостъпно за  недостатъчно интелигентните, които не виждат по-далеч носа си и не разбират разрушителната и саморазрушителната стихия на аморалността. За да се проумее това е нужен интелект.
Нарушаването на морала е все едно да се сече клона на който седиш.

От тук виждаме, че елитът на капиталистическата класа произхода от хора с извънмерна алчност и нулев морал несъвместими с висок интелект. Или иначе казано сега ни управлява утайката на човешкия род.

Сега на Земята властват  капитализма и империализма. Те са противници на прогреса и човешката цивилизация. Те пречат на използването на новите технологии, които могат да подобрят значително живота на хората.

ЦРУ и други тайни служби пращат и са пращали агенти назад във времето за да работят срещу научно-техническия прогрес. ЦРУ ползват портали във време-пространството при Ню Мексико, Долината на мълчанието(Мексико), Морето на дявола(Япония), Бермудите, Афганистан и др.

Капиталистите и империалистите се мъчат всячески да попречат на прогреса и научно-техническото развитие.
Сега Земята е в ръцете на империалисти и капиталисти.
Българските НЛО космонавти ще дойдат да ни освободят и спасят от тези капиталисти и империалисти.

Произходът на НЛО.
Космическите цивилизации произхождат от дошли в древността в космоса космонавти от бъдещето. Българските НЛО космонавти.

Пътуванията във времето са невъзможни. Но Черните дупки могат да материализират в гравитационното си поле обекти от бъдещето и миналото по споменатия принцип.
Така Черните дупки могат да материализират например космически кораб, който преминава в бъдещето край тях. Това не е истинско пътуване във времето, тъй като корабът не преминава от едно време в друго, а просто се материализира една възможна реалност, материален обект от една възможна реалност, каквато е бъдещето.
Иначе с изкуствено създадено гравитомагнитно поле също може да се материализират материални обекти от миналото или бъдещето в настоящето.

За да се преодолее пространството като заобиколим ограничението на скоростта на космическите кораби до тази на светлината е нужно то да се изкриви и те да минат през изкривеното пространство, което е по-краткия път.
Изкривяването на пространството става с помощта на гравитомагнитно поле - гравитационно поле, което се създава от движеща се, тук въртяща се маса/енергия.(по ОТО)
За да се получи изкривяване на пространството са нужни големи скорост на въртящата се маса/енергия и енергия.

Създаване на изкуствен гравитомагнетизъм със светлинните гравитомагнитни двигатели, които използват оптични системи с обикалящи в кръг светлинни лъчи. Те могат да концентрират голямо количество светлинна енергия. А и скоростта й е светлинна.
Източник на светлинна енергия за захранването им са мощни лазери.

В оптична система се създава постоянен кръгов светлинен поток чрез пълно вътрешно отражение на лазерен лъч. Системата се зарежда се със светлина, светлинна енергия (лазерен лъч) чрез оптична система и лазер. Натрупаната светлинна енергия на кръговия поток от лазерни лъчи достига нужното ниво и изкривява пространството - континиума, тъй като въртящата се маса/енергия създава гравитомагнитно поле(по ОТО).
Така се изкривява пространството и космическите кораби го преодоляват без ограничението на скоростта на светлината. Това може да се използва за космически полети през изкривено пространство. Скоростта на светлината няма да е ограничение за тези космически кораби.
Гравитомагнетизмът е част от Общата теория на относителността(ОТО). Той присъства в уравненията на Кер за решението на ОТО за въртящи се маси.

Времето и гравитацията.
Пътуванията във времето са невъзможни,но може времето да се сондира - да се материализират обекти от миналото и бъдещето в настоящето.
Променя се само локалното време в силно гравитационно поле.
Материята е вълнова функция или материални вълни.(по Шрьодингер)
Материята се разглежда като наслагване на тези вълни, а светът като интерференчна картина подобно но холограма от материални вълни, така всяка част от света съдържа цялото в себе си като вълни - като холограма. Бъдещото й състояние съществува като предшестващи вълни, миналото също е включено в нея - в изкривеното пространство(увеличена гравитация) тези вълни се ускоряват или се увеличава честотата им (Теория на относителността) променя се наслагването на материалните вълни(ускорява се) и бъдещето се материализира в настоящето, така са получени образи(фотони) от бъдещето и дори някои предмети.
Проучванията показали, че бъдещето е разновариантно, а не точно определено.
Съществува и обратния процес, ако има предмет в гравитационното поле и неговите материални вълни се разпространяват в посока навън от гравитационно поле, а те съдържат целия свят с повече подробности за по близкия, материалните вълни се забавят при движението от вътре навън в гравитационното поле и може да се материализира миналото(вълните при наслагването си изостават от настоящето си състояние).
От гледна точка на принципа на допълнителността, това може да се обясни и с неопределеността на състоянието, импулса и местоположението на частиците. Така в изкривеното време-пространство неопределеността се изменя и съответно се изменя състоянието на частиците в минало или  бъдеще, а с това се променя и цялото състояние на телата състоящи се от тях.

Например така  в изкривеното време-пространство може да с материализира обект преди да е пристигнал в него или обект, който вече го е напуснал.

Тази технология може да се използва и за:
- прогнозиране на бъдещето и проучване на миналото
- материализиране на обекти и предмети от миналото и бъдещето
- производство на копия от образец, включително готови заредени оптични системи призми за ИГМ и дори цели космически кораби.
- връщане(възкресение) на мъртвите,  възстановяване на унищожени обекти
- възстановяване на повредени обекти, възстановяване и подмладяване на живи хора
- възстановяване на изразходвани запаси, горива, зареждане на призматични оптични системи за ИГМ и др.
- създаване на изкуствена гравитация и др.

Черните дупки като портали на времето

Пътуванията във времето са невъзможни. Но Черните дупки могат да материализират в гравитационното си поле обекти от бъдещето и миналото по споменатия принцип.
Така Черните дупки могат да материализират например космически кораб, който преминава в бъдещето край тях. Това не е истинско пътуване във времето, тъй като корабът не преминава от едно време в друго, а просто се материализира една възможна реалност, материален обект от една възможна реалност, каквато е бъдещето.

Въпросът е, че теоретично е възможно Черните дупки да материализират космически кораби от бъдещето.
А в бъдещето има потенциално съществуващи космически кораби.
В древността е имало потенциално съществуващи космически кораби на България от възможния вариант на бъдещето на времето, когато социалистическия и националсоциалистическия строй и България просперират и оцеляват.

Космически кораби, гравитация, изкривяване на пространството и времето.
В кръгова система специални призми се създава постоянен кръгов светлинен поток чрез пълно вътрешно отражение на лазерен лъч. Системата се зарежда се със светлина, светлинна енергия(лазерен лъч) чрез друга призма/оптична система и лазер.Натрупаната светлинна енергия на кръговия поток от лазерни лъчи достига нужното ниво и изкривява пространството - континиума, тъй като въртящата се маса/енергия създава гравитомагнитно поле(по ОТО).
Така се изкривява пространството и космическите кораби го преoдоляват без ограничението на скоростта на светлината. Това може да се използва за космически полети през изкривено пространство. Скоростта на светлината няма да е ограничение за тези космически кораби.
Гравитомагнетизмът е част от Общата теория на относителността(ОТО). Кръговия светлинен поток се създава в специална система призми с пълно вътрешно отражение с мощен лазер и специална оптика.

Щом натрупаната светлинна енергия достигне нужното ниво изкривява пространството, континиума.
Космическите кораби могат да преодоляват пространството с тази технология. Така се преодолява ограничението на максималната скорост на кораба до скоростта на светлината.
За да се изкриви пространството около кораба са нужни около 4ГВтч енергия за тон маса(4 000 МВтч). Точното количество енергия зависи от размерите на космическия кораб.
За малък космически кораб(КК) с маса от няколко тона е нужна енергия от порядъка на десетки ГВтч.
За КК с маса от десетки тонове необходимата енергия е от порядъка на стотици гигават часа.
За КК с маса от стотици кораби са нужни хиляди ГВтч енергия.
За КК с маса от хиляди тонове са нужни десетки хиляди ГВтч.

Това е напълно възможно, лазерите и оптична система за натрупване на концентрираната светлинна енергия могат да го постигат. Зареждането на пръстените от призми или призматичното устройство с мощен лазер става с продължителна работа на лазера. От един до няколко дни са достатъчни за зареждане на оптичната система призми за създаване на гравитомагнитно поле в зависимост от големината и масата на апарата, ако се използва 100МВт-ов лазер. Има и по-мощни лазери или пък може да се използват комплекс от по-маломощни лазери, така че да се постигне повече мощност. Те са нужни за по-големите космически за да се съкрати времето за зареждането им със светлинна енергия.
За корабите от по стотина тона с 10х100МВт лазери ще ни трябват за зареждане десетина дни вместо стотина  с 1х100МВт лазер.
Така за няколко хиляди тонен КК ще идат години, ако зареждаме  само с един 100Мвт лазер, но ако ползваме десетки 100МВт лазери ще ни стигнат стотина дни до една година. Това е напълно приемлив срок.
С още по-мощни лазери или по-голям комплекс от лазери може да съкратим времето за зареждане до десетина дни.

Най-големите космически кораби, които сега е технически възможно да се построят на земята са от милион тона с дължина от около километър.

По-големи космически кораби и комплекси ще трябва да се строят в космоса в безтегловност.
По-лесни за изграждане са космически комплекси от модули подобно на космическите станции.
Изграждането на тези космически градове е нужно за същинското овладяване на космоса. Те ще са бъдещия космически дом за човечеството, което ще се разсели из космоса.
Те ще важни и за колонизацията на необитаемите планети. Тъй като до пригаждането им за живот - промяна на състава на атмосферата, производството на нужната вода и газове, залесяването, заселването на земна флора и фауна, те ще основната база за космонавтите и флота работещи по преустройството на планетите.

Всяка добре развита индустриална страна може да строи космически кораби.
Дори България би могла, ако бяхме като преди - при комунизма - с развита промишленост.
Космическото ни бъдеще ни чака.
Тези потенциални възможни кораби от бъдещето са по всяка вероятност материализирани от Черните дупки в космоса. Те са материализирани в древността от варианта  на бъдещето на времето, в който България, социалистически и националсоциалистически строй оцелели, просперирали и са се развивали успешно.Така че ние вече сме го направили някъде там - овладели сме космоса още много преди на Земята да се появят нашите прадеди.
Наши космически кораби вече са някъде там.
Очевидно между дошлите от бъдещето космонавти има конфликти и противоречия, тъй като никои от космонавтите не могат да се завърнат открито. Вероятно за Земята като за спорна територия, оспорвана от долетелите от бъдещето космонавти, е наложен мораториум за контакти и интервенции.
Но е хубаво да знаем, че някъде там има наши другари.
Един ден те могат да се върнат на Земята.

В космическите цивилизации са само социалистически и националсоциалистически, защото на това ниво на развитие на цивилизацията е възможен само социалистически и националсоциалистически строй, а по-зле организираните общества, класовите/несоциалистически не могат да достигнат това ниво на развитите. За това само социалистически и националсоциалистически космонавти са овладели космоса. Останалите си останали на земята да ядят земния прах до края на краткия си живот.
Черните дупки могат да връщат космическите кораби в миналото. Така социалистически и националсоциалистически космонавти населили космоса още преди да се появи цивилизацията на земята.
Капиталистите и империалистите са против прогреса и новите технологии, против научно-техническия прогрес и превръщането на земната цивилизация в космическа - т.е. използването на новите технологии за космически полети.Капиталистите и империалистите са против научно-техническия прогрес, защото искат да имат пълен монопол над енергията и ресурсите. Те са  интелектуално ограничени хора, дегенерати, упадъчни типове, които са против прогреса на цивилизацията, науката и техниката. Те са алчни и се стремят само към власт и богатство, за това сега пречат на прогреса и използването на новите технологии.Те са противници, на прогреса и човешката цивилизация. Те пречат на използването на новите технологии, които могат да подобрят значително живота на хората.

Преди около 12 000 години имало война над Земята между Райха, СССР, КНР, Полша, Чехия, НРБ и др. Някои космически кораби и станции паднали на земята и от гравитаторите за изкривяване на време-пространствения континиум, с които летели, се получили портали във времето при Бермудите и др. Тези портали били използвани от САЩ за да пращат шпиони назад във времето и така САЩ победиха СССР и Райха на земята в настоящето.
Сега на Земята властват  капитализма и империализма.

Падналите
космически кораби и станции били на СССР.
Между космическите СССР и България имало конфликт
, тъй като СССР са империалисти и нападнали България, а и други космически цивилизации за да ги завладеят и поробят.

Обаче сега социалистически и националсоциалистически космонавти от космоса ще дойдат да поправят нещата  и премахнат капитализма.


Българските НЛО космонавти, които са дошли в космоса в древността от едно друго -  по-добро бъдеще, ще дойдат да ни освободят и спасят от империалистите, които са се окопали на планетата.Гласувай:
2
1Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: universalnoto
Категория: Други
Прочетен: 576945
Постинги: 373
Коментари: 263
Гласове: 229
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930